אוכל באפריקה

הפעם פקדתי מסעדה אפריקאית. לא אריתראית או סודנית. אפריקאית משמע.. אפריקה. משמע לא משנה פשוט נכנסתי. ניכר שהבחור בדלפק היה מעט מבולבל שיצור חצי לבן חצי שחור מגיע לאכול אצלו כי זה מחזה שלא קורה. הוא מיד שינה את המוח שלו לעברית ושאל מה ארצה. אמרתי לו שראיתי שיש חומוס על התמונות